Syyskokous

Aika: 1.11.2020 klo 15
Paikka: Pohjois-Hämeen Kennelpiiri, Lempäälä

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

  2. Todetaan kokouksen laillisuus

  3. Hyväksytään työjärjestys

  4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

  5. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi 2021.

  6. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle

  7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet.

  8. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

  9. Käsitellään hallitukselle ja toimikuntienjäsenille maksettavat kulukorvaukset vuodelle 2021

  10. Muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

 

 

Liitteet