Lisätietoa 2012 jäsenmaksun maksamiseen

13.12.2011

Jäsenmaksutiedote

Jäsensihteerille kävi pieni ajatustekninen virhe noiden viitenumeroiden kanssa (ei ihan riittäneet numerot vain 1:llä alkamaan).

Viitenumerot Joulu-Jenkin osoitetarroissa ovat seuraavasti :

Varsinaisten jäsenten viitenumerot ovat : 1009 - 1999, sekä 2011 - 2998 ja 3201 – 3434 

Perhejäsenten viitenumerot ovat : 3007 – 3191

Nuorisojäsenten viitenumerot ovat : 4006 – 4035

Osoitetarroissa on varsinaisen jäsenen viitenumero ensin, sen jälkeen perhejäsenen viitenumero(t) !
Ainaisjäsenten osoitetarroissa olevat viitenumerot koskevat heidän perhejäseniään !
Ainaisjäsenillä, kunniajäsenillä (eikä jäsenmaksuista vapailla lehden saajilla) joilla ei ole perhejäseniä ole mitään viitenumeroa osoitetarrassa !!

Vuoden 2012 jäsenmaksut:

  • Varsinainen jäsen 27,00 €
  • Perhejäsen 10,00 € (ei lehteä)
  • Nuorisojäsen 20,00 € ( 15 v. asti)
  • Kannattajajäsen 17,00 € (ei lehteä)
  • Ulkomaan postituslisä 8,00 €

Pankkiyhteys : Iban nr. FI91 1492 3000 0023 75 (vanha tilinumero 149230-2375)

EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ KÄYTTÄÄ VIITENUMEROA, JOTTA SUORITUKSET PYSTYTÄÄN KOHDENTAMAAN OIKEALLE HENKILÖLLE !!!

Liitteet