Hallitus tiedottaa: Tukea terveystutkimuksiin

19.1.2020

Amerikancockerspanielit ry on päättänyt tukea vuonna 2020 amerikancockerspanieleiden selkäkuvauksia ja yli 7-vuotiaiden amerikancockerspanieleiden silmätutkimuksia.

Tuen määrä on 20€ / koira / vuosi

Huom! Tukea on nimetty rajattu määrä per vuosi ja se jaetaan anomisjärjestyksessä. Tukea voi hakea vain uusille, kuluvan vuoden tutkimuksille. Yhdistys pidättää oikeuden olla myöntämättä tukea, mikäli määrätty summa on ylitetty kuluvalle vuodelle.

Tukea voit hakea, jos:

  • olet yhdistyksen jäsen ja koiran omistaja
  • koirasi tutkimustulos näkyy virallisena Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä (KoiraNet)
  • et ole hakenut ko. koiralle tukea kuluvana vuonna

Voit anoa tukea lähettämällä linkin KoiraNettiin koirasi tietoihin ja vapaamuotoisen hakemuksen (hakijan sosiaaliturvatunnus tarvitaan myös) sähköpostilla:

tiina.nuutero@kennelexclamation.com

 

Verotietoa:

Verolainsäädäntö lähtee siitä, että kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo, jota ei ole säädetty verovapaaksi, on veronalaista.

Vero.fi ohjeessa Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset (Antopäivä 1.12.2019, Voimassaolo 1.1.2020 - Toistaiseksi) otetaan erityisesti kantaa koiraharrastajayhdistyksen maksamiin avustuksiin liittyen                       terveystutkimuksiin. Ohjeen esimerkissä 47 todetaan:

"Koiraharrastajayhdistys maksaa kaikille yhdistykseen kuuluville koiran omistajille osan koiran terveystutkimuksen hinnasta. Terveystutkittuja koiria käytetään jalostukseen. Koska koiran terveystiedot hyödyttävät sekä kasvattajaa että koirayhdistyksen toimintaa, avustus                       terveystutkimukseen on koiran omistajan tuloveronalaista tuloa."