Tiedote: Hallituksen kokous 1/2022

19.1.2022

Tiedote: Hallituksen kokous 1/2022

Hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen etäkokouksen merkeissä lauantaina 15.1.2022. 

Yhdistyksen varapuheenjohtajana jatkaa Hanna Åby, sihteerinä jatkaa Sirpa Qureshi, rahastonhoitajana jatkaa Riikka Patana, jäsensihteerinä jatkaa Heidi Kangas ja tiedottajana jatkaa Saana Pirinen. Toimikuntien kokoonpanot pysyivät suurimmaksi osaksi samoina. Muutamiin toimikuntiin saimme iloksemme uusia vahvistuksia, toimikuntien kokoonpanot ja yhteystietolistaukset päivitetään pikimmiten kotisivuillemme. 

Erikoisnäyttely
Vuoden 2022 erikoisnäyttely järjestetään Kotka KV näyttelyn yhteydessä 19.6.2022, tuomarina Tarja Hovila. Ilmoittautuminen avataan lähiviikkoina.

Jäsenmaksulaskut
Yhdistyksen jäsenmaksulaskut on lähetetty sähköpostitse, mikäli et ole saanut jäsenmaksulaskuasi, olethan yhteydessä jäsensihteeriimme. Kannattaa tarkastaa myös roskaposti -kansio ja tarjoukset -välilehti (erityisesti Gmailia käyttäessä), sillä viestit voivat joskus ohjautua näihin kansioihin. Jäsensihteeri: Heidi Kangas / heidi.kangas.home@gmail.com

Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään 3.4.2022. Pyrimme järjestämään kokoukseen etäosallistumismahdollisuuden, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua kokoukseen. Kokouksessa käsitellään amerikancockerspanieleiden PEVISA.

Jalostustoimikunnan esitys PEVISA:ksi: 
”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja polvitutkimuslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C.  Patellaluksaation raja-arvo on aste 1. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.”

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on esittänyt huolensa rotumme lonkkatilastoista jo edellistä PEVISAa hyväksyessään, minkä vuoksi rotumme PEVISA hyväksyttiin voimassa olevaksi tavanomaista lyhyemmäksi ajaksi. Jalostustoimikunnan näkemyksen mukaan rodun lonkkatilanne ei ole tällä välin oleellisesti parantunut ja siihen on tulevaisuudessa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota jalostusvalintoja tehtäessä.

SKL:n PEVISA-säännön mukaisesti ohjelman käsittelevän yhdistyksen yleiskokouksen kokouskutsussa tulee kirjata sanatarkasti päätettäväksi esitettävä rotukohtainen PEVISA-ohjelma.  Mikäli Amerikancockerspanielit ry:n jäsen haluaa jättää oman esityksensä amerikancockereiden uudeksi PEVISA-ohjelmaksi, hänen tulee lähettää esityksensä 31.1.2022 mennessä kirjallisesti yhdistyksen sihteerille sähköpostitse osoitteella sirpaqureshi@gmail.com. Sähköpostin perille saapuminen vahvistetaan kuittauksella.

Club Show 2022
Club Show on tarkoitus järjestää syksyllä, ajankohtaa on kaavailtu lokakuulle. Ajankohtaan vaikuttaa ensisijaisesti sopivan näyttelypaikan löytyminen. Asiasta tiedotetaan lisää heti, kun paikka ja ajankohta ovat varmistuneet.

Terveystutkimusten tukeminen
Amerikancockerspanielit ry on päättänyt jatkaa vuonna 2022 amerikancockerspanieleiden selkäkuvien ja silmätutkimusten tukea. Tukea myönnetään virallisista selkäkuvauksista sekä yli 7-vuotiaiden silmätutkimuksista. Tuen määrä on 20€ / koira / vuosi


Tukea on nimetty rajallinen määrä per vuosi ja se jaetaan anomisjärjestyksessä. Tukea voi hakea vain uusille, kuluvan vuoden tutkimuksille. Yhdistys pidättää oikeuden olla myöntämättä tukea, mikäli määrätty summa on ylitetty kuluvalle vuodelle. 

Tukea voit hakea, jos 
- olet yhdistyksen jäsen ja koiran omistaja
- koirasi tutkimustulos näkyy virallisena Kennelliiton jalostusjärjestelmässä (KoiraNet)
- et ole hakenut ko. koiralle tukea kuluvana vuonna

Tuki anotaan lähettämällä sähköpostilla vapaamuotoinen hakemus (sis. hakijan sosiaaliturvatunnus) sekä linkki KoiraNetiin. Viesti lähetetään osoitteeseen jenkkiyhdistys@gmail.com

Verotietoa:
Verolainsäädäntö lähtee siitä, että kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo, jota ei ole säädetty verovapaaksi, on veronalaista. Vero.fi ohjeessa Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset (Antopäivä 1.12.2019, Voimassaolo 1.1.2020 - Toistaiseksi) otetaan erityisesti kantaa koiraharrastajayhdistyksen maksamiin avustuksiin liittyen terveystutkimuksiin. Ohjeen esimerkissä 47 todetaan:
"Koiraharrastajayhdistys maksaa kaikille yhdistykseen kuuluville koiran omistajille osan koiran terveystutkimuksen hinnasta. Terveystutkittuja koiria käytetään jalostukseen. Koska koiran terveystiedot hyödyttävät sekä kasvattajaa että koirayhdistyksen toimintaa, avustus terveystutkimukseen on koiran omistajan tuloveronalaista tuloa."

Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous järjestetään 23.2.2022. Mikäli haluat lähettää jotain asioita käsiteltäväksi hallitukselle, olethan yhteydessä sihteeriimme.

Mukavaa alkanutta vuotta kaikille!

- Hallitus