Tiedote kevätkokouksesta

27.5.2022

Tiedote kevätkokouksesta:

Amerikancockerspanielit ry:n kevätkokous järjestettiin sunnuntaina 3.4.2022 klo 15 alkaen. Kokoukseen oli mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä sekä saapumalla kokouspaikalle Tampereelle, osallistujia oli mukana kokouksessa molemmilla tavoin.

Kokouksessa käsiteltiin esityslistan mukaiset asiat, ja tarkka pöytäkirja julkaistaan Jenkki 2/2022 lehdessä, joka ilmestyy kesä-heinäkuun vaihteessa.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin amerikancockerspanieleiden PEVISA, sillä nykyinen esitys on voimassa 31.12.2022 asti. Yhdistyksen hallitus pyysi jäsenistöltä esityksiä uudeksi PEVISAksi. Määräpäivään mennessä (31.1.2022) ei saapunut yhtään esitystä.

Hallituksen esitys amerikancockerspanieleiden PEVISAksi:

”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja polvitutkimuslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C. Patellaluksaation raja-arvo on aste 1. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kuukautta vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta”.

Kokouksessa hyväksytiin hallituksen esitys amerikancockerspanieleiden uudeksi PEVISAksi.