Tiedote PEVISA & JTO 31.12.2022

31.12.2022

Tiedote PEVISA & JTO 31.12.2022


Olemme saaneet juuri tiedon Kennelliitosta, jonka mukaan amerikancockerspanieleiden uusi Jalostuksen Tavoiteohjelma on hyväksytty. Amerikancockerspanielit ry:n kevätkokouksessa (huhtikuu 2022) tehtiin päätös uudesta PEVISA:sta, jonka piti tulla voimaan 1.1.2023 alkaen. Jalostustieteellinen toimikunta on kuitenkin jatkanut nykyisen PEVISA-ohjelman voimassaoloa 30.6.2023 asti, ja uusi PEVISA-ohjelma tulee voimaan 1.7.2023.

 

”Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy amerikancockerspanielin uuden JTO:n ajalle 1.1.2023-
31.12.2027 ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.7.2023-31.12.2027:

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvauslausunto sekä voimassa oleva
polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja polvilumpioluksaation aste 1. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu perinnöllinen katarakta (kaihi) tai PRA. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa pois jalostuksesta.

Nykyisen PEVISA-ohjelman voimassa oloa jatketaan 30.6.2023 asti.”Amerikancockerspanieleiden nykyinen voimassaoleva PEVISA, voimassa 30.6.2023 asti:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja polvitutkimuslausunto sekä 
voimassa oleva silmätarkastuslausunto. D-lonkkaiselle koiralle on käytettävä A- tai B-lonkkaista parituskumppania. Tämä vaatimus on voimassa myös käytettäessä ulkomaista urosta. Patellaluksaation raja-arvo on aste 1. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. 

Liitteet