Muistutus: PEVISA 1.7.2023 alkaen

4.4.2023

Amerikancockerspanieleiden uusi PEVISA astuu voimaan 1.7.2023 alkaen:
 


Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 12.12.2022 (13/2022):

Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy amerikancockerspanielin uuden JTO:n ajalle 1.1.2023-
31.12.2027 ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.7.2023-31.12.2027:


Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvauslausunto sekä voimassa oleva polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja polvilumpioluksaation aste 1. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu perinnöllinen katarakta (kaihi) tai PRA. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa pois jalostuksesta.

Nykyisen PEVISA-ohjelman voimassa oloa jatketaan 30.6.2023 asti.