Tiedote lonkkaindeksien käyttöönottamisesta amerikancockerspanieleilla

9.8.2023

Amerikancockerspanieleille on nyt saatu uusi työkalu lonkkaniveldysplasian vastustamiseen, kun rodulle on laskettu lonkkaindeksit. SKL jalostustieteellisen toimikunnan mukaan ominaisuuden periytymisasteeksi tuli 0,44, eli jalostuksella pitäisi saada hyvin parannusta aikaan.

BLUP-indeksi on tilastollinen ennuste koiran geneettisestä tasosta (jalostusarvosta) tietyssä ominaisuudessa. Indeksiin vaikuttavat koiran oman tuloksen lisäksi kaikki sen sukulaisten tulokset, jotka löytyvät Kennelliiton tietokannasta. Kun tietoa eli kuvattuja sukulaisia kertyy lisää, indeksi päivittyy ja tulee varmemmaksi.

BLUP-indeksi kuvastaa koiran tasoa suhteessa vertailujoukon eli laskennassa mukana olleiden saman rodun koirien keskitasoon. Kunkin rodun indeksit standardoidaan siten, että kyseisen vertailujoukon keskiarvoksi tulee 100. Eri roduille ja saman rodun eri maissa oleville populaatioille lasketut indeksit eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Yli sadan koira on jalostusarvoltaan rodun keskiarvoa parempi ja alle sadan koira rodun keskiarvoa huonompi. Kun yhdistelmän uroksen ja nartun indeksien keskiarvo on yli 100 (tai summa yli 200), ovat pennut odotusarvoltaan rodun keskitasoa parempia. Kyseinen jalostettava ominaisuus paranee rodussa vähitellen, jos jalostusyhdistelmien indeksit ovat systemaattisesti suurempia kuin 100. Indeksejä tulkitaan suuruusluokan mukaan, muutaman pisteen eroilla ei ole merkitystä.

Koiran indeksin ohella Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä näkyy myös indeksin arvosteluvarmuus. Se ilmoitetaan sulkeissa indeksin perässä. Arvosteluvarmuus voi saada arvoja väliltä 0-100 %, ja siihen vaikuttavat koirasta ja sen lähisukulaisista saatujen tulosten lukumäärä sekä ominaisuuden periytymisaste.

Ylläoleva poimittu SKL:n sivuilla julkaistusta artikkelista. Artikkeli kannattaa lukea kokonaan täältä.