Syyskokous

Aika: 3.11.2019 klo 15
Paikka: Kiinteistövälitys GLIK Oy:n toimisto, Keskustori 7, 33100 Tampere

 

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 2019

 

AIKA Sunnuntaina 3.11.2019 kello 15.00 alkaen

PAIKKA Kiinteistövälitys GLIK Oy:n toimisto, Keskustori 7, 33100 Tampere

Kokouksessa on jokaisella toimintavuoden jäsenmaksun kokoukseen mennessä maksaneella varsinaisella- ja perhejäsenellä yksi (1) ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutettu voi edustaa kokouksessa vain yhtä jäsentä. Valtakirjalomake löytyy yhdistyksen kotisivuilta.

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,

 

2. todetaan kokouksen laillisuus,

 

3. hyväksytään työjärjestys,

 

4. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa,

 

5. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavaksi toimintavuodeksi 2020,

(jäsenmaksut 2019; varsinainen jäsen 30€, perhejäsen 11€,

nuorisojäsen 16€, kasvattajajäsenmaksu 15€ liittymismaksu; uusi jäsen 6€, postituslisä ulkomaille 8€)

Vuoden 2019 aikana liittyneiltä uusilta jäseniltä ei peritty liittymismaksua.

 

6. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle,

 

7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet erovuo-

rossa olevin tilalle sekä varajäsenet.

(Erovuorossa; puheenjohtaja Tiina Nuutero, ja varsinaiset jäsenet Salla Hyvärinen, Riikka Patana ja Kati Ylimäki sekä varajäsenet Saana Pirinen, Nora Rajala ja Milka Aallonen.

 

8. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

 

9. käsitellään hallitukselle ja toimikuntien jäsenille maksettava kulukorvaukset

Käsitellään vuoden 2020 aikana hallituksen jäsenille maksettavia kulukorvauksia. Korvauksia maksetaan kokouskäyntien mukaan ilmoitustilana Jenkki-lehdessä nrot 1-4. Matkakulut hallituksen kokouksiin laskun mukaan edullisinta matkustustapaa käyttäen. Oman auton käytöstä maksetaan 10 sent/km. Kilometrikorvaus koskee myös toimikuntia.

10. muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset


 

TERVETULOA SYYSKOKOUKSEEN

Hallitus

Liitteet