Kevätkokous

Aika: 13.9.2020 klo 15
Paikka: Pohjois-Hämeen kennelpiiri, Lempäälä

Lämpimästi tervetuloa!

 

 

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 2020

 

AIKA Sunnuntai 13.9.2020 kello 15.00 alkaen

PAIKKA Pohjois-Hämeen Kennelpiiri, Tampereentie 484, 33880 LEMPÄÄLÄ

 

Kokouksessa on jokaisella toimintavuoden jäsenmaksun kokoukseen mennessä maksaneella varsinaisella- ja perhejäsenellä yksi (1) ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutettu voi edustaa kokouksessa vain yhtä jäsentä. Valtakirjalomake löytyy yhdistyksen kotisivuilta.

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

  2. Todetaan kokouksen laillisuus

  3. Hyväksytään työjärjestys

  4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

  5. Esitetään hallituksen vuosikertomus vuodelta 2019, varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

  6. Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2019 ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

  7. Hallituksen täydentäminen. Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksessa voi olla puheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Täydennetään hallitusta yhdellä varsinaisella jäsenellä vuoden 2020 loppuun, koska yhdistyksen varapuheenjohtaja erosi hallituksesta 10.2.2020.

  8. Vapaaehtoisesta kannatusjäsenmaksusta päättäminen. Hallitus ehdottaa, että otetaan käyttöön Vapaaehtoinen kannatusjäsenmaksu 15 euroa.

  9. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.


 

TERVETULOA KEVÄTKOKOUKSEEN

Hallitus