Kevätkokous 3.4.2022

Aika: 3.4.2022

Kutsu kevätkokoukseen 2022

Aika: Sunnuntai 3.4.2022 kello 15 alkaen
Paikka: *UUSI KOKOUSPAIKKA päivitetty 31.3.2022*, kokouspaikkana toimii Tampereen pääkirjasto Metso (Pirkankatu 2, 33210 Tampere), Kataja-Sali. 
 

31.3.2022 TÄRKEÄ tiedote kevätkokoukseen 3.4.2022 liittyen!

Olemme valitettavasti joutuneet pakottavista syistä vaihtamaan kevätkokouspaikkaa. Kevätkokouksen (Sunnuntai 3.4.2022 kello 15 alkaen) uusi paikka on Tampereen pääkirjasto Metso (Pirkankatu 2, 33210 Tampere), Kataja-Sali. Kokoustila sijaitsee pohjakerroksessa, käynti Hämeenpuiston puolelta, pohjakerroksen ovesta. Vahtimestari neuvoo perille tarvittaessa.

Kokouspaikan vaihtumisesta johtuen pidennämme myös etäkokoukseen ilmoittautumismahdollisuutta, etäkokoukseen voi ilmoittautua 1.4.2022 klo 12 saakka. Tämän jälkeen ilmoittautuneille toimitetaan kokousmateriaalit.

Pahoittelemme kokouspaikan vaihdoksesta aiheutuvaa vaivaa! Tervetuloa kevätkokoukseen!

Jäsenille on lähetetty asiasta tiedote sähköpostitse 31.3.2022 klo 17.35Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä (Zoom), ja järjestämme etäosallistujille myös äänestysmahdollisuuden. Ilmoittautumiset etäkokoukseen viimeistään 1.4.2022 klo 12 mennessä, sähköpostitse jenkkiyhdistys@gmail.com (*etäkokousilmoittautumisen aikaa pidennetty 31.3.2022 kokouspaikan vaihtumisen johdosta*)

Kokousmateriaalit, etäkokouslinkki sekä ohjeet toimitetaan perjantain 1.4.2022 aikana

Kokouksessa on jokaisella toimintavuoden jäsenmaksun kokoukseen mennessä maksaneella varsinaisella- ja perhejäsenellä yksi (1)  ääni , jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutettu voi edustaa kokouksessa vain yhtä jäsentä. Valtakirjalomake löytyy yhdistyksen kotisivuilta. Valtakirja tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä 30.3.2022 mennessä. 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 


1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

2) todetaan kokouksen laillisuus 

3) hyväksytään työjärjestys

4) valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

5) esitetään hallituksen vuosikertomus, varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7) valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n kokoukseen sekä ehdokas sen valtuustoon kaudelle 2023 - 2025. Kaudelle 2020 – 2022 valitut edustajat ovat varsinainen edustaja Hannu Palonen varalla Merja Nevalainen. 

8) Amerikancockerspanieleiden PEVISA -esitys on voimassa 31.12.2022. Yhdistyksen hallitus pyysi jäsenistöltä esityksiä uudeksi PEVISAksi. Määräpäivään mennessä 31.1.2022, ei saapunut yhtään esitystä. 

Hallituksen esitys amerikancockerspanieleiden PEVISAksi: ”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja polvitutkimuslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C. Patellaluksaation raja-arvo on aste 1. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kuukautta vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta”. 

9) Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain määräykset

Hallitus 

Liitteet