PEVISA

10.12.2019

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta jatkaa amerikancockerspanielin nykyisen PEVISA-ohjelman voimassaoloa 1.1.2020 – 30.6.2020.

 

1.7.2020-31.12.2021 voimaan astuu uusi PEVISA:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja polvitutkimuslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. D-lonkkaiselle koiralle on käytettävä A- tai B-lonkkaista parituskumppania. Patellaluksaation raja-arvo on aste 1. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. 

JALOSTUSOSIO