Jalostustoimikunnan tiedote: Jenkin PEVISA

Amerikancockerspanieleiden PEVISA on voimassa 1.7.2020 - 31.12.2021

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja polvitutkimuslausunto sekä 
voimassa oleva silmätarkastuslausunto. D-lonkkaiselle koiralle on käytettävä A- tai B-lonkkaista parituskumppania. Tämä vaatimus on voimassa myös käytettäessä ulkomaista urosta. Patellaluksaation raja-arvo on aste 1. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen 
kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. 

Perinnöllisistä sairauksista käytetyt lyhenteet

PRA, verkkokalvon etenevä surkastuma 
RD, verkkokalvon vajaakehitys

Määräykset koskevat niiden voimaantulon jälkeen tapahtuneista astutuksista syntyneitä pentueita.

SKL:n määräyksiä:

Koiran vähimmäisikä tutkimushetkellä:

Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.

Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.

Tutkimusten voimassaolo:

Tutkimukset on tehtävä joko kerran koiran elinaikana, tietyn pentuemäärän jälkeen tai ne ovat voimassa annetun kuukausimäärän. Ellei rotukohtaisissa erityisehdoissa määritellä lyhyempää voimassaoloaikaa, on kaikilla roduilla

- alle vuoden ikäiselle koiralle annettu silmälausunto voimassa vuoden

- alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto voimassa kaksi vuotta

 

Ennen kuin pentue rekisteröidään, tulee seuraavat ehdot olla täytetty:

Lausuntojen on oltava Kennelliiton hyväksymiä ja koiran on tutkimushetkellä/näytteenottohetkellä oltava tunnistusmerkitty.

Tutkimustulokset vaikuttavat rekisteröintiin vain, mikäli kyseisen rodun kohdalla on tästä maininta. Sairaiden koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Pentujen vanhemmista tulee olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lausunto ei astutushetkellä saa olla yhtä vuotta vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

 

Ulkomaisten urosten pysyvät poikkeusluvat

Pysyvä poikkeuslupa antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista urosta jalostukseen, vaikka se ei täyttäisi tiettyjä rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja. 

HUOM: Mikäli nartulla on D-lonkat, tämä poikkeuslupa ei ole käytössä PEVISA ehtojen mukaisesti!

Voimassa oleva silmätutkimus riittää ilman tunnistusmerkintää, poikkeuksena hyväksytään USA:ssa saatu (lopullinen) lausunto 7- vuotiaana. Ei vaadita lonkka- eikä polvitutkimustulosta.