Junior Handler

Junior Handlerissä kilpaillaan koirien esittämistaidoista ja kilpailijat  ovat 10-17-vuotiaita. Viralliset kilpailut käydään kahdessa ikäsarjassa, 10-13-vuotiaat ja 14-17-vuotiaat kilpailevat omassa sarjassaan.

Nuoren ja koiran yhteistyötä

Lajin tarkotus on kannustaa nuoria harrastamaan koirien kanssa sekä edistää ja parantaa nuoren ja koiran välistä yhteistyötä. Koiran rodulla tai sen ulkomuodollisilla ansioilla ei ole merkitystä, vaan tuomari arvostelee koiran ja esittäjän välistä yhteistyötä sekä koiran rodunomaista esittämistapaa.

Niin kuin muissakin koiraharrastuslajeissa, myös Junior Handlerissä menestymisen eteen on tehtävä lujasti töitä. Parhaimmillaan Junior handler tarjoaa haasteita ja virikkeitä niin nuorelle kuin koirallekin ja luo nuoren ja koiran välille vahvan kaveruussuhteen. Junior Handler-kilpailuun olennaisena kuuluu myös positiivinen asenne ja reilu kilpailuhenki. Nuorten keskuudessa voi kilpailuissa havaita vallitsevan hyvän yhteishengen, voittajaa onnitellaan ja myös toisen voitosta osataan iloita yhdessä!

Lajin juuret ovat USAssa, jossa laji muistuttu aluksi enemmän lapsi ja koira-kilpailuja kuin sitä tasokasta kilpailumuotoa, jona se tänä päivänä tunnetaan. Suomeen tämä mielenkiintoinen laji tuli 1970-luvun tienoilla ja se onkin nopeasti kasvattanut suosiotaan nuorten koiraharrastajien keskuudessa. Tämän päivän Junior Handlerit ovat huipputasoa ja suomalaisten handlerien korkea taso tunnetaan myös maailmalla.

Kilpailut

Junior Handler -kilpailun tuomarina toimii usein ulkomuototuomari tai sellainen henkilö, joka tuntee eri rotujen esittämistavat. Viime aikoina tuomareina onkin nähty lajin enstisiä harrastajia, jotka ovat jatkaneet oman kilpailu-uran jälkeen harrastamista tämän mukavan lajin parissa. Itse kilpailu on usein nuorelle jännittävä ja pitkään odotettu tilanne, mutta siitä huolimatta kehissä näkee hyvin kaunista koirien käsittelyä ja reilua kilpailuhenkeä.

Tuomari pyrkii erilaisia kuvioita ja muita keinoja käyttämällä tehdä eroja handlereiden suoritusten välillä. Normaalien koiranäyttelyissä nähtävien kuvioiden kuten edestakaisen liikkeen ja kolmion lisäksi kannattaa Junior Handlerin varautua muun muassa L- ja T-kuvioihin. Jopa kahdeksikko ja vaikkapa H-kirjain voivat joskus olla keinoja saada eroja esimerkiksi kahden erittäin tasaisen kilpailijan välille. Junior Handleriä on kuitenkin pyritty muuttamaan enemmän normaaliin rotukehään valmentavaksi kilpailuksi ja vaikeimmat kuviot kuten kahdeksikko ovat onneksi jääneet jo vähemmälle huomiolle. Tärkeintä on kuitenkin osata esittää koira oikein, sirkustemput kuuluvat muihin kehiin! Näiden eri kirjainten ja juoksukuvioiden idea on siinä, ettei handleri koskaan saa peittää koiraa, vaan koiran tulee aina olla tuomarin ja handlerin välissä. Jos tuomari haluaa katsoa koiraa sen toiselta esimerkiksi värityksen tarkistamisen vuoksi, on handlerin annettava tuomarille mahdollisuus tähän siirtymällä rauhallisin elein pois tuomarin tieltä.

Tuomarilla on myös halutessaan mahdollisuus pyytää kilpailijoita esittämään ihan vierasta koiraa. Hyvä handleri siis tuntee oman rodun esittämistavan lisäksi kymmenien eri rotuisten koirien esitystavat ja tulee toimeen myös vieraan koiran kanssa.

Missä lajia on mahdollisuus harrastaa?

Paras keino on hakeutua oman paikkakunnan koirakerhon tai vastavan järjestämiin koulutuksiin. Joka paikkakunnalla ei ole varsinaisia Junior Handler-harjoituksia, mutta näyttelyharjoitusten kautta voi löytyy entisiä tai jopa nykyisiä lajin harrastajia joilta voi saada apua. Eri kennelpiirien nuorisotoimissata vastaavien henkilöiden yhteystiedot löytyy Suomen Kennelliiton internet-sivuilta. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä oman alueen harrastajiin - tämän lajin harrastajat ottavat varmasti uudet tulokkaat innolla vastaan!

(Kuvat Outi Heikkinen, Maija Saarinen ja Katriina Mäenpää)