Jalostusuroslista

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus ilmoittaa koiransa mukaan jalostusuroslistalle. Listalla oleminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että uros on kaikkien käytettävissä. Uroksen omistajalla on aina oikeus ja velvollisuus päättää, kenelle nartulle urostaan antaa käyttöön.

Jalostusuroslistan vähimmäiskriteerit:


- Uros on iältään vähintään 18kk, voimassaoleva silmätarkastuslausunto = terveet, polvitutkimustulos = ei huonompi kuin 1-1 ja lonkkatutkimustulos = ei huonompi kuin C-C, näyttelytulos = EH tai parempi tai hyväksytty jalostustarkastus.

- Lähetä koirasi tiedot (virallinen nimi, syntymäaika, väri, terveystulokset, harrastustulokset/muut tulokset (esim. luonnetesti, MH-luonnekuvaus), omistajan tiedot ja linkki Kennelliiton KoiraNet:iin) ja mielellään hyvälaatuinen seisotuskuva koirasta sähköpostitse osoitteeseen jenkkiyhdistys@gmail.com

Uros pysyy listalla niin kauan kuin silmätutkimustulos on voimassa, tai kunnes omistaja ilmoittaa listalta poistosta.

Muuta huomioitavaa:

- Listalla olevien urosten tiedoissa silmät -kohdassa merkintä OK on vain niillä koirilla, joilla ei ole mitään löydöksiä. Merkintä P tarkoittaa silmien olevan kunnossa PEVISA:n osalta, mutta muita löydöksiä on. Käytäntö on sama kuin pentulistan kanssa. Uroksen tiedoissa on aina suora linkki KoiraNetiin, josta näkee täydelliset tulokset. 

- Yhdistelmää suunniteltaessa on toivottavaa huomioida jalostustoimikunnan vähimmäisvaatimukset jalostusyhdistelmille.
 

Jalostustoimikunnan vähimmäisvaatimukset jalostusyhdistelmille:

 

1. Ikä           

  • narttu astutushetkellä vähintään 24 kk mutta ei yli 8 v

  • uros astutushetkellä vähintään 18 kk

2. Terveys 

  • Silmätutkimus PEVISA-ohjelman mukainen. Virallinen tutkimustulos ei saa olla 12 kk vanhempi astutushetkellä, tulos ei saa osoittaa perinnöllisen kataraktan tai PRA:n oireita. Diagnoosi "muu vähämerkityksellinen katarakta" ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

  • Molemmilla vanhemmilla on oltava astutushetkellä virallinen polvitutkimustulos. Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 1.

  • Molemmilla vanhemmilla on oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkadysplasian aste C.

  • Virallinen selkäkuvaustulos LTV:n osalta: Tuloksen LTV1-4 saanutta koiraa tai koiraa, jolla ei ole virallista selkäkuvaustulosta, suositellaan käytettäväksi jalostukseen vain LTV0-tuloksen saaneen koiran kanssa.

3. Näyttelytulokset

  • Vähintään toisella ERI ja toisella EH / hyväksytty jalostustarkastus tai molemmilla hyväksytty jalostustarkastus

4. Sukusiitos

  • Jalostusyhdistelmien sukusiitosprosentin tulee olla alle 6,25% laskettuna viiden ( 5 ) sukupolven mukaan

5. Populaation monimuotoisuus

  • Suositus yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismäärälle on 25. Koiraa, jolla on jo 25 jälkeläistä, ei suositella enää käytettäväksi jalostukseen. Ulkomaisten koirien kohdalla sovelletaan jälkeläismääriä Suomessa.

Jalostustoimikunta ei suosittele uusintayhdistelmiä.

 

Ulkomaisille uroksille on olemassa pysyvä poikkeuslupa. 

Voimassa oleva silmätutkimus riittää ilman tunnistusmerkintää, poikkeuksena hyväksytään USA:ssa saatu (lopullinen) lausunto 7- vuotiaana. Ei vaadita lonkka- eikä polvitutkimustulosta.

 

 

 

Jalostusuroslistalla olevat urokset:

ASCOB:


- Ei ilmoituksia

KIRJAVA:

mustavalkoinen uros

C.I.B. FI MVA GRV-17 EE MVA LT MVA EUV-18
Very Vigie L'Amour

s. 18.12.2015 (isä: Brickett's Cover Affair, emä: Very Vigie Illusive Dream)
Kasvattaja: Laurent Pichard & Sanna Vartiainen
Omistaja: Sanna Vartiainen

Silmät: P (25.5.2023), polvet: 0/0, lonkat: C/C, selkä: VA0, SP0, LTV1

Tulokset: Näyttelyt C.I.B, MH-luonnekuvaus suoritettu

KoiraNet

Yhteydenotot: Sanna Vartiainen, Saarijärvi
e-mail veryvigieamcockers@gmail.com

Kuva: Sanna Vartiainen (kuva aukeaa suurempana klikkaamalla)

suklaa & tan -valkoinen uros

FI JMVA
Why Not Of Your Sweetest Dream

s. 29.11.2021 (isä: Four Seasons Hunique Titan, emä: Nagini Of Your Sweetest Dream)
Kasvattaja: Robert Viktor, Unkari
Omistaja: Johanna Puolitaipale-Kokkonen

Silmät: P (20.1.2023), polvet: 0/0, kyynärät: 0/0, lonkat: C/C, selkä: VA0, LTV3

Tulokset: Näyttelyt FI JMVA

KoiraNet

Yhteydenotot: Johanna Puolitaipale-Kokkonen
johanna.puolitaipale@gmail.com
P. 0505708031

Kuva: Johanna Puolitaipale-Kokkonen (kuva aukeaa suurempana klikkaamalla)

MUSTA:

musta uros

C.I.B. FI EE LT MVA LT LV EE BALT JMVA LTJV-19 EEJV-19 EEV-20
Sanparti's For Vigies Sake

s. 27.1.2018 (isä: Statesman The Kingmaker, emä: Joyful Event's Get Ahead In Motion)
Kasvattaja: Sanna Vartiainen
Omistaja: Laura Pitkänen & Sanna Vartiainen

Silmät: P (24.8.2023) , polvet: 0/0, lonkat: C/C, selkä: VA0, LTV2

Tulokset: Näyttelyt C.I.B

KoiraNet

Yhteydenotot: Sanna Vartiainen, Saarijärvi
veryvigieamcockers@gmail.com

Kuva: Sanna Vartiainen (kuva aukeaa suurempana klikkaamalla)