Jalostustoimikunnan tiedote: Yhdistyksen pentuvälitys

Voimassa 1.4.2009 alkaen.

Rotujärjestön pentuvälitys toimii linkkinä kasvattajien ja pennunostajien välillä.

Pentuvälitys on tarkoitettu vain rotujärjestön jäseninä oleville kasvattajille ja se on maksuton. Kasvattajan on ilmoitettava tiedot pentueesta pentuvälittäjälle kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava:

 • vanhempien nimet meriitteineen ja tutkimustuloksineen
 • vanhempien värit
 • pentujen syntymäaika
 • koko pentueen väri- ja sukupuolijakauma
 • kasvattajan yhteystiedot

Pentuvälitykseen hyväksytään kaikki jäsenten kasvattamat pentueet. Pentueet erotellaan sen mukaan täyttääkö pentue jalostuksen vähimmäiskriteerit vai ei. Ulkomaisista tuloksista on aina lähetettävä kopio pentueilmoituksen liitteenä. Pentueet julkaistaan Jenkki-lehdessä sekä internetissä rotujärjestön kotisivuilla. Pentue on listalla kaksi (2) kuukautta sen ilmoittamisesta. Tarvittaessa kasvattaja voi jatkaa listalla olemista kuukausi kerrallaan erillisellä ilmoituksella pentuvälittäjälle.

Kasvattajan tulee ilmoittaa pentuvälittäjälle, kun kaikki pennut on myyty, jotta pentue voidaan poistaa heti listoilta. Pentuvälittäjä antaa tietoja listalla olevista pentueista puhelimitse tai sähköpostitse.

Pentuvälitys ottaa mielellään tietoja jo tapahtuneista astutuksista. Varsinkin mikäli välityksessä ei ole lainkaan pentueita, on hyvä, jos kysyjille voidaan osoittaa joku kasvattaja, jolle on tiettävästi tulossa pentuja.

Astutusilmoituksessa on mainittava:

 • astutuspäivämäärä
 • vanhempien nimet meriitteineen ja tutkimustuloksineen
 • vanhempien värit
 • kasvattajan yhteystiedot

Pentuvälittäjä voi tiedottaa vain niistä pentueista, joista on saatu tieto suoraan kasvattajalta.

Jalostustoimikunnan vähimmäisvaatimukset jalostusyhdistelmille:

 

1. Ikä           

 • narttu astutushetkellä vähintään 24 kk mutta ei yli 8 v

 • uros astutushetkellä vähintään 18 kk

2. Terveys 

 • Silmätutkimus PEVISA-ohjelman mukainen (virallinen tutkimustulos ei saa olla 12 kk vanhempi astutushetkellä, tulos ei saa osoittaa perinnöllisen kataraktan tai PRA:n oireita).

 • Molemmilla vanhemmilla on oltava astutushetkellä virallinen polvitutkimustulos. Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 1 ts. koiran, jolla on todettu patellaluksaationaste 2-4, jälkeläisiä voidaan merkitä koirarekisteriohjeen mukaisesti vain EJ-rekisteriin, eikä jalostustoimikunta suosittele tällaisia yhdistelmiä.

 • Molemmilla vanhemmilla on oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto. D-lonkkaiselle koiralle on käytettävä A- tai B-lonkkaista parituskumppania. Tämä vaatimus on voimassa myös käytettäessä ulkomaista urosta.

3. Näyttelytulokset

 • Vähintään toisella ERI ja toisella EH / hyväksytty jalostustarkastus tai molemmilla hyväksytty jalostustarkastus

4. Sukusiitos

 • Jalostusyhdistelmien sukusiitosprosentin tulee olla alle 6,25% laskettuna viiden ( 5 ) sukupolven mukaan

5. Populaation monimuotoisuus

 • Suositus yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismäärälle on 30. Koiraa, jolla on jo 30 jälkeläistä, ei suositella enää käytettäväksi jalostukseen. Ulkomaisten koirien kohdalla sovelletaan jälkeläismääriä Suomessa.

Jalostustoimikunta ei suosittele uusintayhdistelmiä.

 

Ulkomaisille uroksille on olemassa pysyvä poikkeuslupa. 

Voimassa oleva silmätutkimus riittää ilman tunnistusmerkintää, poikkeuksena hyväksytään USA:ssa saatu (lopullinen) lausunto 7- vuotiaana. Ei vaadita lonkka- eikä polvitutkimustulosta.

HUOM. Mikäli nartulla on D-lonkat, lonkkatutkimus vaaditaan myös ulkomaiselta urokselta.

 

 

Tarkennus pentuvälityksen ohjeisiin 1.3.2011 alkaen

Pentuvälityksen silmätutkimus –kohtaan tullaan 1.3.2011 alkaen merkitsemään OK mikäli koiralla ei ole mitään löydöksiä. Merkintä P tarkoittaa, että PEVISA:n osalta silmät ovat kunnossa mutta muita löydöksiä on. Koiran linkistä pääsee suoraan KoiraNet jalostustietokantaan koiran tietoihin

Jalostustoimikunnan tiedote 1/11

Pentuvälitykseen voit ilmoittaa tiedot jäsenhuoneen kautta.

Sieltä löytyvät omat lomakkeet ilmoituksille ja päivityksille:

Pentuvälityksen lomakkeet

Mikäli käytettävissäsi ei ole internet-yhteyttä tiedot voi edelleen lähettää pentuvälittäjälle.

Jalostustoimikunnan tiedote 2/11

 

PDF-tiedostoTarkennus pentuvälityksen ohjeisiin 1.3.2011 alkaen (66 kB)
Jalostustoimikunnan tiedote 1/11
PDF-tiedosto Amerikancockerspanielit ry:n pentuvälitys uudistuu (179 kB)
Jalostustoimikunnan teidote 2/11