Lisätietoja pentuvälityksestä

Päivitetty 3.5.2023:


Rotujärjestön pentuvälitys toimii linkkinä kasvattajien ja pennunostajien välillä.

Pentuvälitys on tarkoitettu vain rotujärjestön jäseninä oleville kasvattajille ja se on maksuton. Kasvattajan on ilmoitettava tiedot pentueesta pentuvälittäjälle kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava:

 • vanhempien nimet meriitteineen ja tutkimustuloksineen
 • vanhempien värit
 • pentujen syntymäaika
 • koko pentueen väri- ja sukupuolijakauma
 • kasvattajan yhteystiedot

Pentuvälitykseen hyväksytään kaikki jäsenten kasvattamat pentueet. Pentueet erotellaan sen mukaan, täyttääkö pentue jalostuksen vähimmäiskriteerit vai ei. Ulkomaisista tuloksista on aina lähetettävä kopio pentueilmoituksen liitteenä. Pentue on listalla kaksi (2) kuukautta sen ilmoittamisesta. Tarvittaessa kasvattaja voi jatkaa listalla olemista kuukausi kerrallaan erillisellä ilmoituksella pentuvälittäjälle.

Kasvattajan tulee ilmoittaa pentuvälittäjälle, kun kaikki pennut on myyty, jotta pentue voidaan poistaa heti listoilta. Pentuvälittäjä antaa tietoja listalla olevista pentueista puhelimitse tai sähköpostitse.

Pentuvälitys ottaa mielellään tietoja jo tapahtuneista astutuksista. Varsinkin mikäli välityksessä ei ole lainkaan pentueita, on hyvä, jos kysyjille voidaan osoittaa joku kasvattaja, jolle on tiettävästi tulossa pentuja.


Astutusilmoituksessa on mainittava:

 • astutuspäivämäärä
 • vanhempien nimet meriitteineen ja tutkimustuloksineen
 • vanhempien värit
 • kasvattajan yhteystiedot
   

Pentuvälittäjä voi tiedottaa vain niistä pentueista, joista on saatu tieto suoraan kasvattajalta.

Jalostustoimikunnan vähimmäisvaatimukset jalostusyhdistelmille:


1. IKÄ

- narttu astutushetkellä vähintään 24 kk mutta ei yli 8 v.  
- uros astutushetkellä vähintään 18 kk.
 

2. TERVEYS

- PEVISA-ohjelma Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:TA sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.  Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Molemmilla vanhemmilla on oltava astutushetkellä virallinen polvitulos. Rekisteröinnin raja-arvona on patellaluksaation aste 1. Molemmilla vanhemmilla on oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkka-dysplasian aste C. 

- Virallinen selkäkuvaustulos LTV:n osalta: Tuloksen LTV1-4 saanutta koiraa tai koiraa jolla ei ole virallista selkäkuvaustulosta suositellaan käytettäväksi jalostukseen vain LTV0-tuloksen saaneen koiran kanssa.
 

3. NÄYTTELYTULOKSET

Vähintään toisella ERI ja toisella EH/hyväksytty jalostustarkastus tai molemmilla  hyväksytty jalostustarkastus.
 

4. SUKUSIITOS

Jalostusyhdistelmien sukusiitosprosentin tulee olla alle 6,25% laskettuna viiden (5) sukupolven mukaan. 
 

5. POPULAATION MONIMUOTOISUUS

Suositus yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismäärälle on 25. Koiraa, jolla on jo 25 jälkeläistä, ei suositella enää käytettäväksi jalostukseen. Ulkomaisten koirien kohdalla sovelletaan jälkeläismääriä Suomessa. 

Jalostustoimikunta ei suosittele uusintayhdistelmiä. 

 

Ulkomaisille uroksille on olemassa poikkeuslupa: Voimassa oleva silmätutkimus riittää ilman tunnistusmerkintää, poikkeuksena hyväksytään USA:ssa saatu (lopullinen) lausunto 7-vuotiaana. Ei vaadita lonkka- eikä polvitutkimusta.

 

 

Tarkennus pentuvälityksen ohjeisiin 1.3.2011 alkaen

Pentuvälityksen silmätutkimus –kohtaan tullaan 1.3.2011 alkaen merkitsemään OK mikäli koiralla ei ole mitään löydöksiä. Merkintä P tarkoittaa, että PEVISA:n osalta silmät ovat kunnossa mutta muita löydöksiä on. Koiran linkistä pääsee suoraan KoiraNet jalostustietokantaan koiran tietoihin

Jalostustoimikunnan tiedote 1/11

Pentuvälitykseen voit ilmoittaa tiedot jäsenhuoneen kautta.

Sieltä löytyvät omat lomakkeet ilmoituksille ja päivityksille:

Pentuvälityksen lomakkeet